Statystyki

Regulamin

<p class="p1"><span class="s1">GRACZ AKCEPTUJE ZASADY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NICH STOSOWAĆ zawsze kiedy odwiedza stronę www, otwiera konto na stronie www, użytkuje założone konto, uczestniczy w grze i odbiera jakąkolwiek nagrodę. Ponadto, gracz oznajmia i potwierdza poprawność poniższych stwierdzeń:</span></p>

<h3>1. Gracz</h3>

<p class="p1"><span class="s1">1.1. Gracz w pełni rozumie zasady, reguły, wymagania i warunki, zgadza się na nie, akceptuje, że mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">1.2. Gracz jest osobą pełnoletnią i w pełni odpowiedzialną za swoje czyny wobec obowiązującego prawa państwa pochodzenia.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">1.3. Gracz zgadza się, że zawartość serwisu Pan Kasyno jest zaprojektowanie wyłącznie dla jej/jego niekomercyjnego wykorzystania. Zgadzasz się nie kopiować, reprodukować lub publikować jakichkolwiek elementów Kasyna, bądź oprogramowania Kasyna.</span></p>

<h3>2. Usługi kasyna</h3>

<p class="p1"><span class="s1">2.1. Usługi kasyna (dalej nazywane Kasynem bądź Pan Kasyno) są dostarczone graczowi "takie jakie są". Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zrozumienie gry przez gracza.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">2.2. Kasyno nie odpowiada za niepoprawne funkcjonowanie komputera, czy problemy z komunikacją użytkownika.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">2.3. Kasyno nie gwarantuje, że usługa będzie dostarczona w sposób ciągły, trwały bądź wolny od błędów. Jakiekolwiek błędy zostaną usunięte w najkrótszym możliwym czasie.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">2.4. Mimo, że Kasyno wprowadziło wszelkie możliwe miary bezpieczeństwa aby oprogramowanie nie zawierało wirusów bądź oprogramowania malware, Kasyno nie może zagwarantować, że strona www, bądź oprogramowanie na niej zawarte będzie wolne od tego typu problemów. Gracz jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego komputera przed tego typu oprogramowaniem.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">2.5. Kasyno ma prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych, a co za tym idzie, zawieszać działalność serwisu na krótki okres trwania prac modernizacyjnych.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">2.6. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu bądź oprogramowania Kasyna, działalność serwisu może zostać wstrzymana. W tych okolicznościach wszystkie zakłady będą anulowane, jak również ich rezultaty. Kasyno nie jest odpowiedzialne za straty poniesione przez gracza w takiej sytuacji.</span></p>

<h3>3. Zasady rejestracji użytkownika w Kasynie</h3>

<p class="p1"><span class="s1">3.1. Kiedy rejestrujesz się w Kasynie podając prawdziwe dane, będziesz miał dostępne wszystkie programy bonusowe i metody płatności (włączając karty kredytowe).</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.2. Kiedy zapisujesz się jako użytkownik fikcyjny bądź podajesz niepełne dane (uproszczona rejestracja), nie otrzymasz bonusu za pierwszą wpłatę. Nie będziesz też obciążony za pierwszą bonusową płatność, a wszystkie metody płatności/wypłaty - </span><span>oprócz kart kredytowych -&nbsp;</span><span class="s1">będą dostępne. Jeżeli wygrasz w progresywnego jackpot-a jako gracz anonimowy, zostaniesz poproszony o podanie swoich prawdziwych danych oraz wpłacenie środków.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.3. Gracz może zgłosić się do obsługi kasyna w celu założenia uproszczonego konta w celu ominięcia podania wymaganej karty kredytowej. Taka prośba musi zostać zgłoszona bezpośrednio po rejestracji użytkownika w serwisie.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.4. Jeżeli dane podane przez gracza są niepoprawne, bądź niepełne, kasyno uznaje rejestrację za uproszczoną.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.5. Jeżeli użytkownik podczas rejestracji podał nieprawdziwe dane (imię i nazwisko, numer karty kredytowej, itd.), konto może zostać zablokowane bądź usunięte.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.6. W pewnych przypadkach, z zachowaniem pełnej poufności, Pan Kasyno może poprosić gracza o dodatkowe dokumenty potwierdzające dane rejestracyjne. Typ dokumentów oraz termin ich dostarczenia zostaną określone przez administrację kasyna. Gracze są uprawnieni do zakrycia pewnych pól na dokumentach(numer paszportu i jego seria, część adresu, kod weryfikacyjny karty kredytowej itd.). W czasie oczekiwania na dokumenty gracz może mieć ograniczony dostęp do ofert promocyjnych i wypłat. W przypadku odmowy przez gracza dostarczenia dokumentów, konto użytkownika zostanie zablokowane.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.7. Gracze z wymienionych krajów z powodów ograniczeń prawnych nie mogą uczestniczyć w grze w kasynie: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Malta, Mołdawia, Francja.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.8. Gracze z uproszczoną rejestracją nie są uprawnieni do uczestnictwa w darmowych zawodach (freerolls). W przypadku złamania tej zasady konto użytkownika może zostać zablokowane, a środki na nim zgromadzone skonfiskowane.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">3.9. Według międzynarodowego prawa zwalczającego pranie pieniędzy i finansowanie organizacji terrorystycznych, każdy zawodnik, który wypłaci z kasyna więcej niż 2,500 euro od momentu rejestracji, musi ujawnić oraz udokumentować swoją tożsamość dla kasyna.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">4. Gracz nie może udostępnić innej osobie lub osobie niepełnoletniej uczestnictwa w grze. Gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła. Gracz jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia nieautoryzowanego dostępu do Kasyna z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika i hasła / bądź złamania innych reguł bezpieczeństwa.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">5. Gracz potwierdza swoją odpowiedzialność i znajomość prawa w lokalizacji w której się znajduje. Gracz wie czy uczestnictwo w grach hazardowych jest zakazane i bierze na siebie całą odpowiedzialność za uczestnictwo. Prawo może zabraniać uczestnictwa w grach hazardowych, a środki takiego gracza mogą zostać z konfiskowane.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">6. Przypadki oszustw bądź innej nielegalnej działalności korzystając z kasyna spowoduje czasowe bądź permanentne zamknięcie konta użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia. Środki na koncie osoby łamiącej zasady mogą zostać skonfiskowane.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">7. Gra w kasynie Pan Kasyno jest zabroniona dla jego pracowników i ich bezpośrednich rodzin.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">8. Gracz nie ma prawa domagać się odszkodowania od Spółki, jej pracowników, członków zarządu, dyrektorów, licencjobiorców, dystrybutorów, operatorów dystrybucji hurtowej, oddziałów, filii, agencji reklamowych i innych, partnerów medialnych, przedstawicieli oraz sprzedawców detalicznych i operatorów. Gracz nie ma prawa do żądania od tych osób i firm wyrównania wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań lub szkód, które mogą wyniknąć z faktu, że gracz:</span></p>

<ul>
<li>wchodzi na stronę internetową, używa jej bądź użył;</li>
<li>korzysta z dowolnych materiałów prezentowanych na stronie internetowej;</li>
<li>brał udział w grze;</li>
<li>otrzymał nagrodę.</li>
</ul>

<p class="p1"><span class="s1">9. Wybór gry, jak i strony internetowej zależy wyłącznie od gracza. Gracz korzysta z serwisu dla własnej rozrywki; wejście do kasyna, dostęp do niego, użycie bądź wykorzystanie Kasyna bądź strony www przez gracza w jakichkolwiek innych celach jest zabronione.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">10. Pan Kasyno kasyno jest stworzone z myślą o osobach pełnoletnich i wyłącznie w celach rozrywkowych. Kasyno Pan Kasyno zabrania wykorzystywania botów, urządzeń elektronicznych bądź jakichkolwiek innych mechanizmów do podejmowania automatycznych decyzji w grach. Wykorzystanie tego typu mechanizmów spowoduje blokadę konta, konfiskatę środków oraz wpisanie użytkownika do rejestru użytkowników zakazanych do uczestnictwa w kasynach online.&nbsp;</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">11. Pan Kasyno rezerwuje sobie prawo wypłacenia środków, które zostały niewykorzystane powyżej 6 miesięcy od momentu ich wpłacenia.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">12. Decyzje odnośnie ofert promocyjnych są wyłącznie zależne od działu marketingu Pan Kasyno. Pan Kasyno rezerwuje sobie prawo do zakończenia, kontynuacji, modyfikacji każdej oferty promocyjnej, w każdym momencie bez wcześniejszego poinformowania. Każda osoba, która złamie zasady promocji może być z niej wyłączona.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">13. Zasada ograniczonej ilości kont gracza: "Jedno konto dla jednego użytkownika / jednej rodziny / jednego adresu". Wyjątki mogą zostać zrobione tylko przez administrację kasyna na indywidualny wniosek i poprzez podjęcie indywidualnej decyzji przez kasyno. Użytkownik nie może rejestrować się w innych serwisach wykorzystujących platformę Pan Kasyno, ale może grać w tych kasynach wykorzystując tę samą nazwę użytkownika i hasło, co w kasynie Pan Kasyno.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">14. Pank Kasyno rezerwuje sobie prawo odmówienia uczestnictwa w ofercie promocyjnej dla konkretnego użytkownika bez wcześniejszego poinformowania gracza.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">15. Dla każdego gracza jest przypisane jedno konto w jednej obsługiwanej walucie. Przelewy środków między kontami zarówno jednego, jak i różnych użytkowników, są zabronione. Kiedy kredyty są kupowane w walucie innej niż obecna waluta konta gracza, zakup jest konwertowany po stawkach wymiany na chwilę zakupu. Kasyno posiada historię wszystkich zakupów oraz kursów wymiany. Po wypłacie wygranej, obowiązują następujące reguły:&nbsp;</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">płatność mniejsza bądź równa sumie zakupionych kredytów, płatna jest po kursie wymiany na chwilę zakupu;&nbsp;</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">część płatności przewyższająca wpłacone środki jest wypłacona w kwocie i po kursie obowiązującym na dzień wypłaty.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">16. Wypłaty zwrotne na kartę VISA są możliwe w ciągu 6 miesięcy od daty zakupienia kredytów.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">17. Kasyno rezerwuje sobie możliwość wypłaty środków w inny sposób niż zostało to określone przez gracza.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">18. Prosimy zwrócić uwagę na to, że ze względu na międzynarodowe praktyki walki z praniem brudnych pieniędzy, wszelkie podejrzane transakcje w kasynie będą raportowane odpowiednim organom ścigania. Kasyno rezerwuje sobie prawo do zawieszenia konta gracza w takim przypadku, jak również wypłaty środków z takiego konta na czas trwania postępowania.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">19. Wykorzystanie kasyna Pan Kasyno w celu wymiany waluty, włączając ale nie ograniczając wymiany tylko do środków elektronicznych. Kasyno rezerwuje sobie prawo do pobierania opłaty od osób nadużywających tej reguły, oraz możliwości weryfikacji dokumentów danej osoby. Kwota opłaty oraz metoda jej pobrania jest określona przez administrację kasyna.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">20. Reguły opublikowane na tej stronie są uznane za ważne na chwile obecną. Chronologia zmian w zasadach nie jest obowiązująca. Data ostatniej zmiany w zasadach korzystania z kasyna to 7 lipiec 2014.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">21. Kasyno nie rozsyła niepożądanych wiadomości email ("spam"). Gracze otrzymują newslettery od Kasyna poprzez uprzednie podanie swoich adresów email podczas rejestracji. Klienci nie uczestniczący w newsletterze nie będą mogli korzystać z promocji w nich zawartych.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">22. Zarząd Kasyna rezerwuje sobie prawo do publikacji imienia (bez nazwiska) i miasta / kraju, z którego gracz pochodzi, w sekcji honorowej kasyna, na liście ostatnich zwycięzców, i w innych materiałach, zachowując zasady poufności.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">23. Minimalna kwota wypłaty z kasyna zależy od metody wypłaty wybranej przez Gracza. Obecne minimalne wypłaty są przedstawione bezpośrednio na stronie wypłaty środków.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">24. Kwoty zakładów w Jackpot-a są określone w kredytach. Właściwa kwota jest określona przez obecnie używane konto walutowe. Więc jeżeli gracz wygrał jackpot 1 milion grając kontem dolarowym, wygrał on $1 milion. Jeżeli użytkownik grał i wygrał korzystając z konta złotówkowego wygrał 1 milion złotych.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">25. Jeżeli w ciągu 2 tygodni od daty zamówienia wypłaty środków gracz nie dostarczy wymaganych dokumentów, o które został uprzednio poproszony, środki te zostaną zwrócone na konto gracza.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">26. Jeżeli gracz został wynagrodzony zbyt duża kwotą w wyniku technicznego błędu, zostaną o tym poinformowany, a nadwyżka środków zostanie potrącona. Jeżeli gracz otrzymał zbyt dużą kwotę wypłacając środki w wyniku błędu konwersji, kasyno rezerwuje sobie prawo do obciążenia konta gracza.&nbsp;</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">27. W wyniku złamania zasad korzystania z kasyna, kasyno zastrzega sobie prawo podjęcia niezbędnych akcji w celu ochrony swoich interesów.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">28. Te zasady korzystania są nadrzędne w stosunku do jakichkolwiek ustnych bądź pisemnych ustaleń pomiędzy kasynem, a graczem. Wszystkie konflikty wynikające z tych zasad korzystania z kasyna będą rozstrzygane według prawa Wielkiej Brytanii.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">29. Gracz nie może korzystać z nieswoich kart płatniczych, bądź zasilać konta innych graczy swoją kartą płatniczą. W przypadku wykrycia takiego procederu, konto gracza zostanie zablokowane.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">30. Nowi gracze w kasynie którzy zrobili minimum dwie wpłaty, mogą mieć nałożone limity zakładów.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">31. Konta graczy którzy nie dokonali wpłaty nie mogą wypłacać żadnych środków z kasyna. Ta zasada obowiązuje do osobnych kont walutowych.</span></p>

<p class="p1"><span class="s1">32. Płatności są wykonywane przez Top Hold Ltd., zarejestrowaną w Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta XBiex XBX1011</span></p>